Θέσεις

1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ

1.1 Θα πρέπει να υπάρχει ένα έγγραφο το οποίο περιγράφει την οργάνωση και την λειτουργία του εργαστηρίου και τη σχέση του με την ιατρικές υπηρεσίες που παρέχει, συμπεριλαμβανομένων και των δορυφορικών υπηρεσιών.  Οδηγίες  Οι γραπτές πληροφορίες που περιγράφουν τις υπηρεσίες (πχ. οι οποίες μπορεί να είναι μέρος ενημερωτικού φυλλαδίου ή ετήσιας αναφοράς) διαβάστε περισσότερα

2. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Το εργαστήριο θα πρέπει να διευθύνεται από έναν κατάλληλα εξειδικευμένο και έμπειρο επιστήμονα. 2.1.1 Ο υπεύθυνος εμβρυολόγος πρέπει να έχει καθημερινά ενεργή συμμετοχή στις εργαστηριακές διαδικασίες και να έχει προσληφθεί σε μόνιμη βάση ή με σύμβαση ανανέωσης αν αυτή είναι η τακτική της ΜΙΥΑ.  2.1.2 Τα απαραίτητα προσόντα και η απαραίτητη εμπειρία διαβάστε περισσότερα

6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

6.1 Το εργαστήριο πρέπει να συμμετέχει στα σχετικά αναγνωρισμένα εξωτερικά προγράμματα ποιοτικής αξιολόγησης. Οδηγίες:  6.1.1 Η ΜΙΥΑ θα πρέπει να συνεργάζεται με αναγνωρισμένα εξωτερικά προγράμματα εξασφάλισης ποιότητας ανάλογα με τις υπηρεσίες που προσφέρει, όπως ανδρολογία, ενδοκρινολογία, κ.λπ.  6.2 Θα πρέπει να υπάρχει μια συχνή επιθεώρηση της απόδοσης. Οδηγίες:  6.2.1 Τα αποτελέσματα των εσωτερικών και εξωτερικών διαβάστε περισσότερα

3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Χώροι γραφείων και εργαστηρίου Θα πρέπει να υπάρχει γραφείο εμβρυολόγου/ων για την συνάντηση με τους ασθενείς και την ενημέρωσή τους. Οι χώροι του εργαστηρίου και του γραφείου πρέπει να είναι ξεχωριστοί.  3.1.2. Οι χώροι παραλαβής και χειρισμού των δειγμάτων θα πρέπει να είναι καθορισμένοι. 3.1.3. Οι επιφάνειες των πάγκων του εργαστηρίου στις οποίες διαβάστε περισσότερα

5. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

5.1 Θα πρέπει να υπάρχει ένα γραπτό πρόγραμμα εκπαίδευσης καινούργιων μελών του προσωπικού. Οδηγίες:  5.1.1 Θα πρέπει να υπάρχει ένα πρόγραμμα κατάρτισης για όλες τις πτυχές της εργαστηριακής εργασίας και για όλους τους βαθμούς εργαστηριακού προσωπικού.  5.1.2 Θα πρέπει να υπάρχουν καθορισμένοι υπεύθυνοι για όλους τους εκπαιδευόμενους.  5.2 Θα πρέπει να υπάρχει ένα πρόγραμμα διαβάστε περισσότερα

4. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

4.1 Σύστημα καταγραφής και κωδικοποίησης δειγμάτων Τα παραπεμπτικά έγγραφα για εργαστηριακές διαδικασίες και οι ετικέτες δειγμάτων θα πρέπει να περιλαμβάνουν μοναδική κωδικοποίηση ασθενούς και επαρκείς συνοδευτικές πληροφορίες χωρίς όμως να προσβάλλουν το ιατρικό απόρρητο. Οδηγίες  4.1.1 Όλα τα παραπεμπτικά έγγραφα θα πρέπει να σχεδιαστούν για να διευκολύνουν τη συλλογή των ελάχιστων στοιχείων (πληροφοριών) διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΥΙΑ

1. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ  • Για όλες τις εργαστηριακές δραστηριότητες και τις τεχνικές διαδικασίες, καθώς και για το προσωπικό που τις διεξάγει, θα πρέπει να έχει δοθεί ειδική άδεια από την Εθνική Αρχή του Υπουργείου Υγείας για τις ΜΙΥΑ. 2. ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  Αναλώσιμα και Αντιδραστήρια  • Τα αναλώσιμα είδη που χρησιμοποιούνται για διαβάστε περισσότερα