Έντυπα συναινέσεων

Τα έντυπα που επισυνάπτονται, αποτελούν προτάσεις της Αρχής, που έχει συσταθεί τα τελευταία χρόνια στην χώρα μας. Προτείνουμε να ζητάτε από τους ασθενείς σας την γραπτή συναίνεσή τους, υπογράφοντας σχετικά έντυπα συναινέσεων, για κάθε πράξη που πραγματοποιείται στο εργαστήριο σας.

 

ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑ ΩΑΡΙΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΩΑΡΙΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΟΜΟΛΟΓΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΕΤΕΡΟΛΟΓΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ