4η Επιστολή

Αγαπητοί συνάδερφοι,
θα θέλαμε με την τέταρτη κατά σειρά επιστολή αυτή, να σας ενημερώσουμε για όσα θέματα έχουν προκύψει και θεωρούμε πως μας αφορούν άμεσα.
Είχαμε δεσμευτεί ως ΔΣ, πως θα προσπαθήσουμε, με όλες μας τις δυνάμεις για την αναγνώριση της επιστημονικής μας εξειδίκευσης καταρχήν  μέσω των πρωτοβουλιών της ESHRE. Όπως ήδη γνωρίζετε, μέσω της ιστοσελίδας της ESHRE μπορείτε να ενημερώνεστε για την εξέλιξη της διαδικασίας του accreditation (υποσελίδα FAQ)- αναγνώριση της ειδικότητάς μας.

Όπως σας ενημερώσαμε και στο παρελθόν, στο συνέδριο της ESHRE στην Lyon, παρουσιάστηκε επίσημα από τον Dr Sunde, που ηγείται της προσπάθειας, η πορεία και το σκεπτικό της διαδικασίας μέχρι τότε. Μέλη του ΔΣ συναντήθηκαν μαζί του και αφού φυσικά του εξέφρασαν την επιθυμία μας ως ΠΕΚΕ να συμμετέχουμε στη σημαντική, παρά τις δυσκολίες, ευρωπαϊκή προσπάθεια, δέχθηκαν να συμμετέχουμε με εκπρόσωπό μας στην πρώτη συνάντηση στις 17.9.2007, με σκοπό την οργάνωση μια αρχικής κοινής πλατφόρμας αναγνώρισης (Certification system).
Στις δύο συναντήσεις  της Executive Committee of ESHRE που έγιναν τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο του 2007 αποφασίσθηκε πως θα δημιουργηθεί ένα ”Embryologists Certification Group” σε συνεργασία με το Special Interest Group “Embryology”. Η ίδια επιτροπή ανέθεσε την προεδρία στην K. Lundin για το Certification Group.

Η K. Lundin στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 17.9.07 (η ΠΕΚΕ εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο Α. Αργυρίου) αφού τόνισε το σημαντικό ρόλο του κλινικού εμβρυολόγου, διευκρίνισε πως η EU Tissue Directive υπογραμμίζει ακόμα πιο έντονα την ανάγκη κάποιου είδους αναγνώρισης. Με το σκεπτικό αυτό η Executive Committee (EC) της ESHRE προωθεί ένα σύστημα ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ για το ποιος/α θεωρείται κλινικός εμβρυολόγος (certification system for clinical embryologists), με πρώτο στόχο τη βελτίωση του επιπέδου των επιστημόνων που εργάζονται στο χώρο μας και μελλοντικά την αναγνώριση του επαγγέλματος μας (to increase quality and to be recognised within human assisted reproduction laboratories).
Πάντως ο S. Ziebe ξεκαθάρισε κατά την διάρκεια της συνάντησης πως δεν θα πρέπει κανείς να μπερδεύει τον όρο ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ με τον όρο ΒΕΒΑΙΩΣΗ, (“accreditation” and “certification”), που αυτή τη στιγμή θα παρέχει η ESHRE. Και όπως φάνηκε από την μη-συμμετοχή τους, χώρες που έχουν ήδη δικό τους σύστημα (πχ η Αγγλία) δεν έχουν δείξει μεγάλο ενθουσιασμό.

Σύμφωνα με όσα αποφασίσθηκαν στην συνάντηση των ειδικών ομάδων, αρχικά η ΒΕΒΑΙΩΣΗ θα δοθεί σε όσους, με βάση το βιογραφικό τους, πληρούν όλα τα παρακάτω κριτήρια:
- εργάζονται 10 χρόνια (ακόμη έχουν “ενεργή” δράση) στο εργαστήριο ενός κέντρου υπογονιμότητας (clinical IVF lab) εφαρμόζοντας όλες τις τεχνικές ΥΑ
- είναι αυτή την στιγμή υπεύθυνοι του εργαστηρίου (lab head)
- είναι ήδη κάτοχοι τουλάχιστον (at least) μεταπτυχιακού τίτλου MSc/PhD
Σημαντικό είναι πως όσοι είναι ήδη μέλη της ESHRE, δεν θα χρειασθεί να πληρώσουν. Ειδάλλως θα χρειαστεί να πληρώνουν 80 Ευρώ για κάθε έτος που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, γιατί οι συνάδερφοι που πληρούν τα κριτήρια θα πρέπει να είναι μέλη της ESHRE.

Τα βιογραφικά θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2007, ενώ το εγχείρημα θα έχει ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2008.

Όσοι δεν πληρούν και τις τρεις παραπάνω προϋποθέσεις, θα μπορέσουν να πάρουν μέρος σε μια τυπική διαδικασία εξετάσεων για την απόκτηση ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ του τίτλου του Senior Clinical Embryologists που για πρώτη φορά  θα πραγματοποιηθεί στην Βαρκελώνη τον Ιούλιο του 2008 κατά την διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου της ESHRE. Θα πρέπει και πάλι σ’ αυτήν την περίπτωση να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
- να εργάζονται 6 χρόνια (ακόμη να έχουν ενεργή δράση) στο εργαστήριο ενός κέντρου υπογονιμότητας (clinical IVF lab) εφαρμόζοντας όλες τις τεχνικές ΥΑ
- να είναι ήδη κάτοχοι τουλάχιστον (at least) μεταπτυχιακού τίτλου MSc/PhD
- να παρουσιάσουν ένα log book Ειδικά για αυτό η K. Lundin εξήγησε πως θα πρέπει να περιέχει πληροφορίες για την πραγματοποίηση 50 περιστατικών από τις διάφορες τεχνικές/διαδικασίες. 
Ως προς το ύφος των εξετάσεων θα είναι με την μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, ενώ ήδη από πριν θα δημιουργηθεί μια «τράπεζα» ερωτήσεων που θα υπάρχει στο διαδίκτυο, για την εξάσκηση αυτών που θα αποφασίσουν να συμμετέχουν.
Οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν το Φεβρουάριο του 2008.

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
όπως διευκρίνισε η K. Lundin, το σύστημα απόκτησης της ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ είναι απλά ένα πρώτο βήμα προς την τελική αναγνώριση. 
Μάλιστα ο A. Sunde διατύπωσε την άποψη πως τα EU Directory μπορεί να βοηθήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση και ευελπιστεί πως ίσως τελικά (σε εθνικό επίπεδο) θα υιοθετηθεί όλο αυτό το σύστημα της ESHRE, ειδικά για τις χώρες που δεν υπάρχει ένα εφαρμοσμένο σύστημα αναγνώρισης των Εμβρυολόγων.

Δεσμευόμαστε πως θα σας κρατάμε ενήμερους για όλες τις εξελίξεις που αφορούν στην επίτευξη των στόχων του Συλλόγου μας.

Για το Διοικητικό συμβούλιο της Π.Ε.Κ.Ε.

Ο πρόεδρος                                
Αναστάσιος Αργυρίου

Ο γραμματέας
Σταμάτης Παπαχαρίτου