ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 28-4-2010Α.Π.  1232 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΓΕΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥΑΡ.ΠΡΩΤ.: 51295 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30-4-2010
ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  

ΠροςΤον Υφυπουργό ΠαιδείαςΚο Ιωαν. Πανάρετο 
Κε Υφυπουργέ,

Με έκπληξή μας –τυχαίως- ενημερωθήκαμε ότι στο προσχέδιο ΠΔ/τος, που αφορά τον «καθορισμό επαγγελματικών δικαιωμάτων πτυχιούχων των τμημάτων Βιολογίας των Πανεπιστημίων», που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο προς διαβούλευση από τις 30-3-2010, στα άρθρα 3 και 4 πολλές εκ των παραγράφων αναφέρονται σε αναλύσεις βιολογικών υλικών, αξιολόγηση αναλύσεων, διάγνωση και υπογραφή αυτών. Τα ανωτέρω αποτελούν τμήμα της Ιατρικής Επιστήμης και μάλιστα συγκεκριμένων ειδικοτήτων (κυρίως Βιοπαθολόγων, αλλά και Κυτταρολόγων, Πυρηνικών ιατρών, ιατρών Γενετικής κλπ.).Όπως γνωρίζετε η Ιατρική στην Ελλάδα ασκείται μόνον από ιατρούς, οι οποίοι έχουν πτυχίο 6ετούς φοίτησης από Ελληνικά Πανεπιστήμια ή ισότιμα Πανεπιστήμια του εξωτερικού, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και τίτλο Ιατρικής ειδικότητας, μετά από 4-6 χρόνια ειδίκευσης σε αναγνωρισμένα Νοσοκομεία, κατόπιν εξετάσεων και είναι υποχρεωτικά μέλη των Ιατρικών Συλλόγων. Οι δε άδειες λειτουργίας των διαγνωστικών Ιατρικών εργαστηρίων χορηγούνται από τις κατά τόπους Νομαρχίες, με τη συνεργασία των Ιατρικών Συλλόγων.Οι επιστήμονες Βιολόγοι αποτελούν συνεργάτες της Ιατρικής Κοινότητας σε πολλούς τομείς στην άσκηση της Ιατρικής, όπως και οι άλλοι επιστήμονες (χημικοί, ακτινοφυσικοί, νοσηλευτές, τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων κ.ά.).Σε επιμέρους συζήτηση παραγράφων των άρθρων 3 και 4 δεν θα υπεισέλθουμε επί του παρόντος, διότι αποσαφηνίσαμε τις θέσεις μας με τα ανωτέρω. Η αδειοδότηση για την άσκηση του Ιατρικού επαγγέλματος είναι αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου Υγείας & ΚΑ και των Ιατρικών Συλλόγων, των οποίων αρμοδιότητα είναι η παρακολούθηση και διαφύλαξη της Ιατρικής Επιστήμης.Ως εκ τούτου, ζητάμε την άμεση απόσυρση του προσχεδίου στο τμήμα που αφορά την άσκηση Ιατρικού έργου.Ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά τίθεται στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ενημέρωση-διάλογο-συνεργασία, δεν μπορεί και δεν θα επιτρέψει αντιποίηση της Ιατρικής Ιδιότητας και Ειδικότητας, έχει δε δικαίωμα και υποχρέωση να μεριμνεί από επιστημονικής απόψεως για την προφύλαξη της Δημ. Υγείας προς το γενικότερο συμφέρον του Λαού και του Κράτους και να διασφαλίζει το Ιατρικό Έργο.    
     
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ    

Υφυπουργό Υγείας κ. Γεννηματά
Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Υγείας
Γενική Διευθύντρια Υγείας Υπ. Υγείας
Υπουργό Παιδείας κ. Διαμαντοπούλου
Γεν. Γραμματέα Υπ.Παιδείας
ΠΟΣΙΠΥ
Ιατρικοί Σύλλογοι