6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

6.1 Το εργαστήριο πρέπει να συμμετέχει στα σχετικά αναγνωρισμένα εξωτερικά προγράμματα ποιοτικής αξιολόγησης.

Οδηγίες: 
6.1.1 Η ΜΙΥΑ θα πρέπει να συνεργάζεται με αναγνωρισμένα εξωτερικά προγράμματα εξασφάλισης ποιότητας ανάλογα με τις υπηρεσίες που προσφέρει, όπως ανδρολογία, ενδοκρινολογία, κ.λπ. 
6.2 Θα πρέπει να υπάρχει μια συχνή επιθεώρηση της απόδοσης.

Οδηγίες: 
6.2.1 Τα αποτελέσματα των εσωτερικών και εξωτερικών προγραμμάτων ποιοτικής αξιολόγησης θα πρέπει να συζητούνται με όλα τα μέλη του εργαστηριακού προσωπικού και η σημασία τους να γίνεται κατανοητή από όλους.

6.2.2 Τα εργαστηριακά αποτελέσματα πρέπει να επιθεωρούνται συχνά σε επίσημη βάση, από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου και τον υπεύθυνο κλινικό ιατρό της ΜΙΥΑ. Ένα αρχείο αυτών των επιθεωρήσεων θα πρέπει να διατηρείται.